Culemborgse natuur

Tekst en fotografie: Kars Veling

Er zijn in en om Culemborg heel wat mooie plekken waar je kunt genieten van de natuur. Een zonnige zondagmiddag in de Plantage is genieten van de ooievaars op hun mooi gerenoveerde nest en van de schitterende oude bomen in dit klassieke park. Maar er is meer.

Vogels in de Baarsemwaard

Baarsemwaard
Baarsemwaard

De Baarsemwaard is de uiterwaard ten westen van de spoorbrug. Sinds het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw is dit een natuurgebied met strangen, rietruigten en graslanden. Het gedeelte op de zomerdijk is vrij toegankelijk en daarvandaan heb je een prima uitzicht over de uiterwaard. Het gedeelte tussen de strangen is niet toegankelijk en dat maakt het erg mooi broedterrein voor allerlei vogels. Het is rustig en er is volop voedsel en nestgelegenheid te vinden. Er broeden onder andere allerlei eenden en ook wordt er de laatste jaren regelmatig de blauwborst gezien. Een prachtige vogel met blauw en rood op de borst die je vooral moet zoeken in de ruigere rietvelden met wat struikjes. Hij heeft een opvallende harde en explosieve zang.

Kikkers in de Zump

Al vanaf het begin is de Zump, een stadsparkje in de wijk Voorkoop een eldorado voor amfibieën.  Het was van oudsher al een nat terrein en daar houden kikkers, padden en salamanders van. De oude naam van dit terrein was onland en dat zegt precies wat het was: onbruikbaar voor de landbouw. In 1987 heeft de gemeente op dit stukje ‘nutteloze grond’ een wandelgebied aangelegd waarin allerlei elementen uit de Betuwe terug komen. Zo is er een elzenbosje, essenhakhout, wilgengriend en nat grasland. Dat natte grasland wordt in de winter gebruikt als schaatsbaan voor de jeugd, als het tenminste weer eens wil vriezen. De volop aanwezige slootjes hebben mooi helder water en daarin zijn allerlei kikkers te vinden. Naast bruine kikker zijn ook middelste en kleine groene kikker aanwezig en natuurlijk de kleine watersalamander.

Zandoogjes in de Regulieren

Bruin zandoogje - Regulieren
Bruin zandoogje – Regulieren – Kars Veling

De Regulieren is een nat kleigebied tussen Culemborg en Buurmalsen. Het is tijdens de ruilverkaveling in de zestiger jaren gespaard gebleven en sindsdien in beheer bij de Stichting Geldersch Landschap en Kastelen. Omdat het zo nat is was het nooit geschikt voor de boeren en daardoor is het nooit bemest geweest en zijn er nu nog prachtige graslanden te vinden met een kleurenpalet van gele boterbloem, roze koekoeksbloem en rode veldzuring. Het is een gebied waar je in juni, voordat het helemaal gemaaid wordt, enorm veel bruin zandoogjes kunt tegenkomen. Als je de rondwandeling maakt vanaf de parkeerplaats aan de Zeedijk kun je zo op een dag  vier- of vijfhonderd van deze prachtige graslandvlinders te zien krijgen.

 

 

De Natuur- en Vogelwacht Culemborg is al meer dan veertig jaar en zet zich in voor natuurstudie, natuurbescherming en voorlichting over de prachtige natuur die we hier bij Culemborg hebben. Ze organiseren excursies, kampen en lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Er is een jeugdgroep die regelmatig op pad gaat in onze omgeving en er zijn werkgroepen die wilgen knotten en nestkasten maken, ophangen en controleren, maar ook die bepaalde soortgroepen aadacht geven zoals vogels, zoogdieren en insecten. Voor meer informatie: www.nvwc.nl.