Monica Wichgers LEK 10

Meubelindustrie volgens de Wethouder

Monica Wichgers LEK 10
foto: gemeente culemborg

Monica Wichgers: “Als wethouder economische zaken ben ik trots op ons krachtige en veelzijdige bedrijventerrein dat veel mooie ondernemers herbergt. Een van de bedrijfstakken die al sinds jaar en dag de basis vormt voor de bedrijvigheid en levendigheid die de Culemborgse industrie kenmerkt is de meubelproductie. Het aantal meubelmakers en het aantal werkplekken dat zij leveren, stijgt en daalt mee op de golven van de economie. Op dit moment is de economie sterk en dat zien we terug in de  bedrijvigheid. De meubelindustrie heeft economisch de wind mee. Dat heeft een positief effect op de lokale werkgelegenheid. De trend die we de laatste jaren zien is dat het aantal bedrijven in de sector in Culemborg weliswaar afneemt, maar dat de werkgelegenheid die ze bieden toeneemt. Dat gaat niet alleen om de grote bedrijven met de bekende namen. Er is ook een aantal eenmanszaken actief in de meubelbranche. Ik ben blij met het groeiende aantal werkplekken dat Culemborg kan bieden. Want daardoor blijft Culemborg een stad waar het niet alleen heerlijk is om te wonen, maar waar het ook prettig is om te werken!”