LEK route: Engelroderpad

Een winterochtend in de Betuwe. Kerstvakantie. Laat ontbijt. Te veel binnen geweest want, grijs weer en vroeg donker. Maar vandaag voelt het anders. De lucht is knalblauw, de zon staat nog laag, het heeft gevroren maar wat is het knisperend fris buiten. Alles, zowel in mezelf als buiten juicht: ‘blijf niet binnen, ga er op uit!’ En ver hoeven we niet te gaan. Op de markt van Beusichem begint het Engelroderpad, een van de inmiddels bijna 100 Klompenpaden die er zijn. Een heerlijke route met twee prachtige Betuwse dorpjes, oude kronkelige wegen, historische gebouwen, boomgaarden, weilanden en nog veel meer moois.

tekst en foto’s: Stefan Claessens

Het leuke van deze route is dat je een mooie dwarsdoorsnede te zien krijgt van wat het rivierengebied zo uniek maakt. De oude dorpjes liggen op de wat hoger gelegen zandige oeverwal van de Lek. Voorbij die oeverwal vind je de lager gelegen en van oudsher onbewoonde nattere en kleiige komgronden.

Het pad is genoemd naar huis Engelrode, gebouwd op een terp waar vroeger een middeleeuwse woontoren heeft gestaan. Naast oeverwallen en later dijken boden ook terpen bescherming tegen overstromingen. Beusichem heeft een van rijkswege beschermt dorpsgezicht. Neem de tijd om de omgeving van de markt te verkennen en geniet er van de sfeervolle horecagelegenheden als De Blusser en Het Heerenlogement.

Een heel ander deel van de route is het natuurgebied de Regulieren. Hier is het landschap nog zoals het er voor de ruilverkaveling moet hebben uitgezien, met hooiland, grienden, bossen, moeras en een eendenkooi. In lente en zomer zie je hier heel veel bloemen en miegelt het er van de vlinders en andere insecten. Nu, in december is het er vooral verstild. Het gebied ligt in de nattere komgronden en dat is te merken tijdens het wandelen. De klei blijft gemakkelijk aan je schoenen hangen, heel anders dan de zandige rivieruiterwaarden.

Veel variatie dus op het Engelroderpad. De wandeling is in twee richtingen gemarkeerd met bruine stickers. De route heeft de vorm van een 8 en bestaat dus uit twee rondjes die los van elkaar te lopen zijn. Ook zijn er mogelijkheden over te stappen naar andere Klompenpaden (bijvoorbeeld naar het Kuilenburgerpad in Culemborg). Dit pad is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. Stevig en waterdicht schoeisel wordt aanbevolen.

LEK 3 Route engelrode pad

Meer informatie via: www.klompenpaden.nl.

In iedere LEK staat een fijne fiets of wandelroute in de omgeving. Kijk op Ontdekken voor meer.