Er zit gewoon heel veel energie in Lanxmeer

EBij een energiebedrijf kun je denken aan: groot, landelijk, multinational en onpersoonlijk. Maar in Culemborg heb je Thermo Bello, het energiebedrijf dat in handen is van de bewoners van de wijk EVA Lanxmeer. 

EVA Lanxmeer is een wijk met veel pioniers en een grote onderlinge betrokkenheid. Om de energievoorziening in eigen hand te nemen en de energie duurzaam op te wekken, hebben een aantal van die pioniers 10 jaar geleden Thermo Bello opgericht. Thermo Bello is gevestigd in het waterwingebied van Culemborg waar Vitens drinkwater produceert. Door met een warmtepomp warmte aan drinkwater te onttrekken, verwarmen zij woningen en bedrijfspanden in de wijk.  

 Totaalpakket voor de hele wijk 
Warmte is het belangrijkste product van Thermo Bello, maar daar blijft het niet bij, vertelt directeur Gerwin Verschuur. “Wij ontwikkelen nieuwe toepassingen op het gebied van duurzame energie. Het doel is om te bouwen aan een totaal duurzame energievoorziening voor de wijk.” En dat doen zij samen met bewoners, want die zijn niet alleen betrokken als klant maar ook als adviseur, bestuurder en medewerker. Zo zijn er diverse werkgroepen van buurtbewoners die meedenken over verschillende projecten.   

Zonnepark en laadplein  
Een van die projecten is het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstof voor auto’s door de bouw van een zonnepark en laadplein. Parkeerplaatsen krijgen carports met daarop zonnepanelen en genoeg laadpalen zodat meer elektrische auto’s tegelijkertijd kunnen laden. Door slim te kijken naar het aantal auto’s in de wijk en het gebruik daarvan, is berekend dat de helft van de auto’s weg kan, als je een deel vervangt door elektrische deelauto’s. Dat is voor iedereen goedkoper, stiller en de parkeerruimte die ongebruikt blijft kan groen worden.  

Aardgasvrije buurt 
Het warmtekeuze project is gericht op het maken van een plan voor stoken en koken zonder aardgas. Voor de verschillende woningen is precies in beeld gebracht wat daar voor nodig is. Een werkgroep bereidt een buurtenergieplan voor dat het fundament legt onder toekomstige investeringen. In januari krijgen alle woningen in EVA Lanxmeer het concept energieplan in de bus, en mogen de bewoners kiezen hoe de energievoorziening van de wijk er in de toekomst uit gaat zien.  

Meer weten over Thermo Bello: 
thermobello.nl

Meer weten over de twee projecten? vrijstadenergie.nl