Groen is saai

Milieu, natuur en duurzaamheid – daar is de Natuur- en Vogelwacht volop mee bezig. Maar wat betreft groen is het motto vooral: “Weg ermee”!

Kleur
Meer groen vindt de NVWC belangrijk. Maar dan wel kwalitatief goed groen en dat is kleurrijk. Het saaie groen in Culemborg moet gezonder worden, meer kleur op de wangen krijgen. Er zijn al prachtige, hoopvolle voorbeelden te vinden. In de Voorkoop, waar ooit de Vrijstadhal stond, is een stuk gazon ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Vroeger werd dit stuk elke week kaal gemaaid,  en daar kon dus geen bloem tot bloei kon komen. Nu is daar niet alleen kleur, maar ook voedsel voor vlinders, bijen en andere bestuivers. Omwonenden zijn erg tevreden met de prachtige, fleurige plekken. Ook bij de Martin Luther Kingflats en langs de Triowijk was het afgelopen zomer genieten van zulke ingezaaide stukken.

tekst en fotografie: Kars Veling

Brandnetels kweken
Het gaat niet altijd goed. Zo zagen we dit najaar dat op allerlei plekken waar meer bloemen moesten komen, werd geklepeld. Klepelen is planten afsnijden en direct verpulveren. Restanten worden niet weggehaald, maar gaan daar rotten en vergaan langzaam. Dat is in feite het bemesten van die plek. Op geklepelde plekken zie je dan ook een enorme ontwikkeling van brandnetels en distels; planten waar lang niet iedereen blij mee is. Op plekken waar je bloemen wilt moet je juist niet klepelen, maar maaien en het hooi, als het een beetje droog is, afvoeren.

Brandnetels zijn prima! 
Toch hebben wij helemaal niets tegen brandnetels, want er zijn heel wat vlinders die afhankelijk zijn van die plant. Zo leven de rupsen van dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia, atalanta en landkaartje vrijwel helemaal op brandnetel – ze lusten niks anders. In augustus zag de insectenwerkgroep van de NVWC veel rupsen van de dagpauwoog in brandnetels langs de Lange Dreef. Toen de gemeente dit wilde gaan maaien, hebben we contact gezocht. Het maaien werd uitgesteld en de rupsen konden zich ontwikkelen tot prachtige vlinders. De NVWC zorgde voor informatie langs de weg, zodat iedereen wist waarom er niet werd gemaaid. Een mooi voorbeeld van wat goede samenwerking kan opleveren.

Ook voetballen
Meer kleur in het groen is onze grote wens. Maar natuurlijk zijn er stukken gazon die intensief gebruikt worden. Plekken waar kinderen na schooltijd voetballen of waar op een zonnige zondagmiddag hele gezinnen gaan picknicken. Die plekken moeten gewoon als gazon worden beheerd. Maar als we nu eens afspreken dat we alle niet-gebruikte stukken groen omvormen tot natuurlijk groen? Zo kunnen we een enorme natuurwinst boeken! Culemborg zou dan een geweldige stap maken om de meest kleurrijke en duurzame gemeente van Nederland te worden. En bovendien kunnen we als Culemborgers ook nog eens extra genieten van de vlinders en de bloemenpracht.

NVWC
De Natuur- en Vogelwacht Culemborg (NVWC) zet zich al meer dan 40 jaar in voor natuurstudie, natuurbescherming en voorlichting over de prachtige natuur die we hier bij Culemborg hebben. Ze organiseert excursies, kampen en lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Er is een jeugdgroep die regelmatig op pad gaat in onze omgeving en er zijn werkgroepen die wilgen knotten en nestkasten maken, ophangen en controleren, maar ook die bepaalde soortgroepen aandacht geven zoals vogels, zoogdieren en insecten. Voor meer informatie: www.nvwc.nl.