LEK route: langs Culemborgse stadsnatuur

Een wandeling door groen en blauw

Culemborg lééft met water en hecht veel waarde aan een groene leefomgeving. Ontdek de blauwe en groene elementen van Culemborg zelf tijdens deze wandeling. Groen in een stad is belangrijk. Het zorgt voor koelte in de zomer, vangt stof op en beperkt windhinder en geluidsoverlast. Waterwegen zijn ook van belang voor natuur, maar zeker ook voor het opvangen van te veel water.

Bij het station is het leuk om het spoortalud goed te bekijken. Van voor- tot najaar bloeien hier tientallen soorten planten: klaproos, korenbloem, steenanjer, kaasjeskruid, margriet en nog veel meer.  Vanaf het station loop je eerst door de wijk EVA-Lanxmeer. De mensen in deze wijk werken aan gezamenlijke tuinen of hofjes, in het beheer van het openbaar groen, in waterwinning en in de ontwikkeling van stadsboerderij Caetshage. 

Na de Rijksstraatweg loop je over het terrein van stadsboerderij Caetshage. Hier combineert men biologische voedselproductie met een zorgboerderij, educatie en een ontmoetingsplaats en stadspark voor alle Culemborgers. Caetshage ligt op de oeverwal van het riviertje de Meer waarlangs je ook loopt.

In de wijk Terweijde lopen we eerst tussen de hoogbouw van de Martin Luther Kinglaan en de sportvelden door. Langs deze flats zijn brede groenstroken en er loopt water. Hier zijn ook prachtige vakken met akkerkruiden aangelegd. Vanaf de Parklaan volg je een hele reeks van nieuw aangelegde wandelpaden en bruggetjes door een groenstrook met heel veel water. Al deze waterpartijen zijn in 2015 flink vergroot en vangen nu heel veel regenwater op van de daken van sporthallen en scholen in dit gebied. Het is een belangrijke waterbuffer voor dit deel van Culemborg.

Via de Bloemenbuurt (let op verbreding van het water langs de nieuwbouw aan de Anthony van Lalainglaan) lopen we richting de oude binnenstad. Links en rechts van de singel lopen we achter het Stadskantoor richting de kasteeltuin die bijna helemaal omgeven is door water. Hier loop je via een vaste en een drijvende brug overheen. Via een afsluitbare coupure in de winterdijk loop je de binnenstad uit langs de haven en veerkade naar de spoordijk. Het Ir. H. van Diesenpad loopt achterlangs de ronde haven. Deze plas is ooit bij een dijkdoorbraak ontstaan. De dijk is er later omheen gebouwd. In de middeleeuwen bevond zich hier de haven van Culemborg die via de Kleine Lek in verbinding stond met de rivier.

Vanaf de dijk gaat een prachtig en bloemrijk nieuw pad langs de spoordijk verder richting de Westersingel en stellingmolen de Hoop voor het malen van graan. Via de westelijke singel (waar ganzen vaak gezellig over de drukke Prijssestraat wandelen) loop je terug richting het station.