LEK route: Redichemse Waard

Welkom in Culemborgs grootste natuur- en wandelgebied. Hier kan je nog heerlijk struinen langs de oevers van de Lek, door uitgestrekte weilanden, langs meidoornstruwelen en oudhoevige landbouwgronden. Niet overal kan vrij gewandeld worden, maar met een beetje creativiteit is veel van al dat moois te beleven.

We starten bij het hek tegenover de Redichemse Hoeve en lopen over de toegangsweg richting de plas. Links van de weg is nu een monotone landbouwakker waar tot 2012 een mooie boomgaard heeft gestaan. Rechts is nog goed te zien hoe mooi de waard hier is. Het weiland heeft hoogteverschillen en de perceelindeling is al sinds 1800 onveranderd. Onder langs de dijk is nog het oude stroombed van de Lek te herkennen. Bij hoog water staat dit deel van de waard ook als eerste onder water.

Bij het strandje is de plas goed te overzien. Deze is in de jaren ’60 gegraven om zand te winnen en is op sommige plaatsen wel 30 meter diep. Links van de toegangsweg tot het strandje is een flink stuk grond dat wel 5 meter hoger is dan de omliggende waard. Dit is de Terp; een oude bewoningsplaats. Tot de jaren ’50 heeft hier een boerderij gestaan. Archeologen denken dat hier ook sporen van het dorpje Redichem te vinden zijn; ouder dan Culemborg en verzwolgen door de rivier die haar bedding steeds verlegde. Onderlangs de terp kun je via een mooie oude houtsingel verder wandelen richting een hek waarachter zich Hongaarse Krulvarkens ophouden, een oeroud ras. Net voor dit hek, op een plek waar het bos flink gedund is, links via een greppeltje de weilanden in. Daar rechts langs het bos richting de rivier tot op de zomerdijk en volg die naar links tot een meertje. Dit is een wiel ontstaan door een doorbraak van de zomerdijk waarbij de kracht van het water een flink gat in de bodem geslagen heeft. Te zien is ook dat de dijk later in een bocht om het diepe kolkgat heen is gelegd.

Blijf de zomerdijk al struinend volgen langs prachtige meidoorn- en vlierhagen richting de bosjes bij de ‘Pikse Boogerd’. Op dit punt is de uiterwaard op zijn smalst. Er is een mooie oude boomgaard en er grazen pony’s. Bij de laatste dijkversteviging is rekening gehouden met wandelaars en er is op de ‘teen’ van de hele dijk tussen Culemborg en Beusichem een vlak gedeelte gemaakt ten behoeve van wandelaars. Het is leuk om hierover terug te lopen naar ons startpunt.

Regelmatig worden er Waarde Wandelingen georganiseerd door burgerinitiatief Redichemse Waarde. Doel van de Waarde Wandelingen is om iedereen in Culemborg kennis te laten maken met dit mooie stuk uiterwaard waar de laatste tijd zoveel over te doen is. Hoe meer mensen zien hoe mooi het hier is (en hoeveel mooier het nog zou kunnen worden) hoe meer draagvlak voor een andere toekomst voor de Redichemse Waard.

Informatie over het gebied: https://www.facebook.com/Redichemse.Waard/.